A magas vérnyomás biológiai hotspotjai

Városi ökológia Absztrakt A polgári tudományon keresztül történő biológiai nyilvántartás gyakran opportunista jellege taxonómiai, térbeli és időbeli torzításokhoz vezet, amelyek bizonytalanságot adnak a biológiai sokféleség becsléseiben. Az ilyen elfogultság ugyanakkor értékes betekintést is adhat az önkéntesek felvételi viselkedéséhez.

magas vérnyomás 21 évesen gyógyszer köszvényes magas vérnyomás ellen

Nagy-London esettanulmányként felhasználva megvizsgáltuk három állampolgári tudományos adatkészlet - a Greenspace Information for Greater London CIC, az iSpot és iRecord - összetételét a felvevő hozzájárulása, valamint a térbeli és taxonómiai torzítások szempontjából, azaz mikor, hol és milyen önkéntesek rögzítik. Megállapítottuk, hogy a legtöbb önkéntes kevés felvételt készített, és csak egy nap volt aktív.

Minden adatkészletnek megvan a saját taxonómiai és térbeli aláírása, amely arra utal, hogy az önkéntesek személyes nyilvántartási preferenciái vonzzák őket egy adott rendszer felé.

az újszülött fiziológiai hipertóniában szenved a hipertónia gyógyításának legjobb módja

Az adatkészletekben is voltak minták: a fajok bősége és azonosíthatósága, valamint a növénymagasság pozitívan kapcsolódott a nyilvántartások számához.

Tiszta pontokat találtunk a felvételi tevékenységről, a tíz legnépszerűbb nyílt vizet tartalmazó oldalról.

Megjegyezzük, hogy a torzítások felhalmozódnak a nyilvántartási folyamat részeként pl. A faj kimutathatóságavalamint az önkéntes preferenciák alapján. Az nyilvántartások összetételének elemzése révén az önkéntesek magatartásának megértése javíthatná az önkéntesek érdekei és a tudományos projektek igényei közötti illeszkedést. Ugyanakkor az opportunista nyilvántartások és az állampolgárságú tudományos adatokat alkotó, koncentrált felmérések keveréke azt jelenti, hogy az adatok sokféle torzítást tartalmazhatnak 4, és gyakran jobban reprezentálhatják a felvevők eloszlását, mint az 5.

Ezeket az eltéréseket az irodalomban általában a 6, 7, 8-as küzdelem akadályainak tekintik, ám ezek az eltérések pozitív fényben is tekinthetők, mivel értékes információkat szolgáltatnak az önkéntesek felvételi viselkedéséről.

Az önkéntesek nyilvántartási tevékenységi mintáinak jobb megértése azaz mikor és milyen rendszeresen rögzítikvalamint az, hogy inkább az egyes taxonok vagy adott helyszínek rögzítését részesítik előnyben, lehetővé tenné a nyilvántartási rendszereknek, hogy projektjeiket úgy alakítsák ki, hogy javítsák a tudomány és az önkéntesek élvezete közötti illeszkedést, és ezáltal feltehetően növelje a részvételt 9, Az önkéntesek viselkedésének modellezése felhasználható olyan taxonok vagy helyek becslésére is egy projektben, amelyeket kevésbé valószínű, hogy az önkéntesek felmérnek Torzítások következhetnek be: i egyenetlen mintavételezéssel, pl.

Egy taxon rögzítésének gyakoriságával egy adott projekt miatt, ii egyenetlen területi lefedettséggel, pl. Olyan önkéntesek, akik több felvételt készítenek olyan területeken, amelyeket látogatnak, vagy könnyen megközelíthetők, iii. Ezen elfogultságok következményeit Isaac és Pocock részletesebben tárgyalják 4.

Emlékeztetni kell arra, hogy a legtöbb adattól eltérően a biológiai nyilvántartások száma közvetlenül nem felel meg azok információtartalmának 4 ; az időbeli és a térbeli lefedettség, valamint a terepi mintavételi módszer mind relevánsak az adatkészlet hozzájárulásához az érdekes paraméter a magas vérnyomás biológiai hotspotjai, pl. A polgári tudományos adatkészletek információtartalmának növelése érdekében meg kell értenünk az önkéntesek hozzájárulásainak információtartalmát.

Például milyen adatokra számíthatunk sok önkéntes toborzásakor, akik csak néhány nyilvántartást gyűjtenek, szemben néhány tapasztalt önkéntesvel, akik sok nyilvántartást gyűjtenek? Az emberek biológiai sokféleségre vonatkozó preferenciáinak tanulmányozása azt mutatta, hogy a résztvevők inkább a 12, 13 és a magasabb taxonómiai sokféleségű területeket részesítik előnyben.

Az önkénteseknek azonban egyedi a magas vérnyomás biológiai hotspotjai van arra, hogy részt vegyenek bizonyos polgári tudományos projektekben, és anélkül, hogy részletesen vizsgálnák adatgyűjtési szokásaikat, nehéz megjósolni a térbeli és taxonómiai torzítás jellegét. Például egyesek felvételt készítenek kertjéből, mások távoli helyekre utaznak; Egyesek inkább a közönséges fajok iránti előnyben részesítik, míg mások inkább a ritka fajokat keresik.

A polgári tudományos adatokban alkalmazott elfogultság fogalma az önkéntes viselkedés jobb megértése szempontjából releváns nemzetközi projektekben, bár az ilyen elfogultság jellege valószínűleg országonként és országonként is változik, az élővilágtól és a tájatól, a részvétel hagyományaitól, a programok finanszírozásától és hozzáférés a természetes helyekhez.

Megvizsgáljuk és összehasonlítjuk az állampolgárságú tudományos adatkészletek összetételét, amelyet egy regionális nyilvántartó központ és két nemzeti Egyesült Királyság nyilvántartási kezdeményezés tart fenn: Greenspace Information for Greater London Community Interest Company GiGLiSpot és iRecord, a magas vérnyomás biológiai hotspotjai esettanulmányként.

A magas vérnyomás biológiai hotspotjai a három önkéntes által közölt adatkészlet a közreműködők széles körét képviseli. Megvizsgáljuk az önkéntesek által gyűjtött adatok hozzájárulási mintáit az a az önkéntesek elkötelezettségének modellezésével, b az adatgyűjtési helyek feltérképezésével és c a gyakrabban rögzített taxonok és ökológiai tulajdonságaik feltárásával.

Eredmények A GiGL adatkészlet önkéntes 1 rekordját, önkéntesen az iSpot 13 rekordot a magas vérnyomás biológiai hotspotjai önkéntes iRecord rekordját tartalmazta. Kimutatták, hogy ezek a számok optimalizálják a legjobban a csoportszám és a csoporton belüli négyzetek összegét.

Ezt az átlagolt sziluett szélességben érvényesítettük 0, 51 feletti pontszámok mellett, amely elegendő particionálást jelez iSpot 0. Az eljegyzési profilok gradienst mutatnak az elkötelezettség mérőszámaiban. Teljes méretű tábla A bejárók legnagyobb csoportját a rágcsálók képezik, és fokozatos csökkenés tapasztalható folyamatosan és egészen a rajongókig 1. Összehasonlítva: az iRecord nagyobb arányban jeleníti meg az ütközőket, mint az iSpotban és a GiGL-ben, bár a rajongók aránya is a legnagyobb.

Az elkötelezettségi elemzés eredményeivel összhangban néhány önkéntes, sok nyilvántartást készítő önkéntes, és sok önkéntes, néhány nyilvántartást megismételve, ismételt mintázatot mutatott az adatkészletek és a taxonómiai csoportok között. Annak ellenére, hogy kevesebb teljes nyilvántartása volt, mint az iSpot-nak, az iRecord önkéntesei nagyobb földrajzi területet fedtek le, mint az iSpot.

Tartalmaz operációs rendszer adatait © Korona szerzői jogi és adatbázisjog További adatok a közszektor információiból származnak, amelyre az Open Government License v1. Teljes méretű kép A magas vérnyomás biológiai hotspotjai A nyilvántartások, B önkéntesek, C rögzített informális taxonómiai csoportok, D madár nyilvántartások, E virágos növények nyilvántartása és F bogár nyilvántartásainak térbeli eloszlása.

Teljes méretű kép Az 1. Kiegészítő táblázatot. Bár a rács cellánkénti rekordok száma az adatkészletek között összegezve 2A. Az egyes rácscellákban regisztráló önkéntesek a magas vérnyomás biológiai hotspotjai szintén nem volt egyforma 2B.

A rögzített informális taxonómiai csoportok számát 2C. Az R2 cellákat, amelyek tartalmazzák a tíz legnagyobb számú nyilvántartást, az összes önkénteseket és az informális taxonómiai csoportok számát, az S2 kiegészítő táblázat tartalmazza.

Tekintettel az informális taxonómiai csoportok számának korrelációjára az iratok és az önkéntesek számával, érdekes, hogy a cellában, amelyben a London Wetland Center található, egyaránt megtalálható volt a legtöbb rekord és a legtöbb önkéntes, de nem szerepelt a a rögzített taxonómiai csoportok első 10 cellája. Megállapítottuk azt is, hogy a legtöbb rekordot tartalmazó 10 cellából 9 és a legtöbb önkéntesből álló 10 cellából nyílt vizet 'bluespace' tartalmaztak, ami arra utal, hogy az ilyen helyek különösen népszerűek a felvevők körében.

A madarak, a virágos növények és a bogarak csoportjainak megfigyeléseinek összesített 10 legfontosabb pontja az S3. Kiegészítő táblázatban található. Csak két olyan hely található, amelyek átfedik az összes csoportot: a London Wetland Center és a Rainham Marshes természetvédelmi terület.

Érdekes megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy sok önkéntes vonzódott, a London Wetland Center-t tartalmazó rácscellában a termelékenység, azaz az önkéntekenkénti átlagos rekordok száma viszonylag alacsony volt.

Taxonómiai elemzés Látható, hogy a nyilvántartások bizonyos magasabb rendű taxonómiai csoportokra vannak torzítva, de ezek az eltérések az adatkészletek között különböznek 3a. Diclofenac lehetséges magas vérnyomás esetén rekordok százalékos aránya a magasabb taxonómiai csoportonként és b gerinctelen csoportonként a GiGL, iSpot és iRecord adatkészleteknél.

Krónikus vesebetegség posztmenopauzában lévő nőknél

Kiegészítő táblázat ismét különbségeket mutatnak az adatkészletek között 3b. A taxonómiai csoportonkénti rögzítők száma nem követett egységes mintát az adatkészletek között 2.

Általánosságban elmondható, hogy a GiGL csoportonként jelentősen több felvevővel rendelkezik, ami a sokkal nagyobb felvételek számát és hosszabb időtartamát tükrözi. Vannak azonban bizonyos eltérések. Az iRecord bogár-felvevői nem olyan kevesek, mint a GiGL-ek, az adatkészletek hasonló számú szitakötő-felvevővel rendelkeznek, és az iRecord valódi hibajavítóval rendelkezik.

Az iSpot-nak jóval több gomba-felvevője van, mint a másik két adatkészlethez, és valódi hibajavítóinak van. Teljes méretű tábla Az összes taxonómiai csoportban a GiGL-nél nagyobb rekordok száma egy felvevőnként 2.

Különösen magas a rekordszám a GiGL lepkék rögzítőnként, a magas vérnyomás biológiai hotspotjai tükrözve a könnyű csapdákhoz vonzott lepkék nagy számát lásd a Megbeszélést.

a 2 fokozatú magas vérnyomás kórtörténete hipertónia tünete

Annak ellenére, hogy a GiGL és az iRecord között hasonló számú bogár- és szitakötő-felvevő készül, a GiGL-felvevők átlagosan tízszeres és 6-szor annyi rekordot rögzítenek.

A szitakötők kivételével az összes taxonómiai csoportban a GiGL több fajt fed le, mint a másik két adatkészlet 2.

A több célkitűzéshez tartozó regionális védelmi prioritások integrálása a nemzeti politikába

A GiGL nem korlátozódik az on-line adatgyűjtési módszerekre, és ennélfogva szélesebb körű önkénteseket vonzhat, amelyek szintén növelik a fajok lefedettségét. Annak ellenére, hogy az iSpot gomba- és valódi hiba-felvevői nagyobb számban vannak, fajainak lefedettsége sokkal alacsonyabb, mint a GiGL ezeknél a csoportoknál.

Egyetlen adatkészletben sem találtunk szignifikáns összefüggést a madárrekordok száma és a faj testhossza vagy a fajszíne között. Ha a 8 tesztet Bonferonni-kal korrigált 0, alfa-szinttel értelmezzük, az iRecord adatai nem mutatnak szignifikáns összefüggéseket, a vízi madarak kivételével kevésbé kerülnek rögzítésre. A nyilvántartások száma és a faj magas vérnyomás diéta képek állapota között egyik adatkészletben sem volt szignifikáns kapcsolat.

Ha a 4 tesztet Bonferroni korrigált 0, alfa-szinttel értelmezzük, akkor az iRecord virágos növényi nyilvántartása és a fajmagasság közötti kapcsolat nem lenne szignifikáns. Vita Hasonlóan a nagyrészt önkéntes vadon élő állatok nyilvántartásán alapuló egyéb adatgyűjtésekhez, a 16, hez hasonlóan erőteljesen torzult a részvétel, mivel kevés regisztráló készített sok nyilvántartást.

Furcsa megoldással mentik a magyar erdőket

A magas média profilú állampolgári tudományos projekteknél ez a kezdeti magas felszívódási képességgel járhat, ugyanakkor a kimaradás aránya is gyors, 10, A vadon élő állatok nyilvántartásának és azonosításának könnyebbé válása érdekében a legújabb technológiai fejlesztések 20 legalább részben felelősek a biológiai nyilvántartás növekedésében az utóbbi évtizedekben 4.

A polgári tudományos programok kérdése most nem az önkéntesek vonzása, hanem az, hogyan lehet őket megtartani A meglévő önkéntesek továbbfejlesztésének ösztönzése szinte biztosan növeli a fajok lefedettségét, és támogatást nyújtana az új önkéntesek következő csoportjának.

Érdekes, hogy annak ellenére, hogy az iRecord aránya a legnagyobb volt, a rajongók aránya is a legmagasabb. Ez valószínűleg tükrözi az iRecord vonzerejének széles skáláját, kezdve a nyilvánosság előtt álló, magas színvonalú mobil alkalmazásoktól pl.

kanephron hipertónia a hipertónia megszabadulásának módjai

A Ladybird App egészen a testreszabott beviteli rendszerekig, amelyek alkalmasak a szakértő természettudósok számára, akik taxoncsoportonként szeretnének nyilvántartást készíteni pl.

Pán-fajok listája www. A tanulmány bebizonyítja, hogy a felfedező klaszterezési technikáknak a Ponciano és a Brasileiro 21 által leírt alkalmazásával más állampolgárságú tudományos projektekben is alkalmazható volt az önkéntesek elkötelezettségének magyarázata.

galagonya és csipkebogyó hipertónia magas vérnyomás kockázati besorolása

Ez különösen akkor hasznos, ha összehasonlító értékeléseket készítünk a különféle önkéntes programok vagy polgári tudományos kezdeményezések között, amelyek felhasználhatók egyetemesen szabványosított index vagy mutatók kidolgozására az önkéntesek elkötelezettségének figyelemmel kísérésére.

Amint ez a tanulmány rámutatott, az önkéntesek elkötelezettségének alternatív intézkedéseit is pl.

Fajmegfigyelések száma be lehet építeni a jövőbeli értékelésekbe. Az egyik nehézség, amelyet felmerültünk, az volt, hogy az iSpot és az iRecord on-line rögzítési mechanizmusa azt jelentette, hogy az önkénteseknek egyedi rögzítési azonosítóik voltak bár ez nem zárja ki az egyének többszöri regisztrációjának lehetőségétde a felvevő-azonosítók nem voltak olyan egyértelműek a GiGL adatkészletben ahol az olyan felvevők neve, mint a Személy, A.

Személy és Albert Személy, azt sugallják, hogy egy felvevőt gyakran több szinonimával írnak be. A megfigyeléseket egy kollektív identitás alatt álló embercsoportok is végezték, például a Wren-csoport, és az itt bemutatott profilozási elemzés kizárta a nyilvánvalóan azonosítható csoportok megfigyeléseit.

További munkára van szükség annak megértéséhez, hogy a profilok aránya tulajdonítható-e egy adott önkéntes programnak, nyilvántartási mechanizmusoknak vagy más szervezeti formáknak.

Ezenkívül érdekes lehet megérteni, hogy az ilyen önkéntes profilok az idő múlásával megváltoztak-e mind hosszanti, mind pedig egyéni léptékben A feltáró klaszterezési technika nem teszi lehetővé az önkéntesek azonosításának kinyerését az önkéntesek profiljaiból, tehát nem tudtuk megvizsgálni az esetleges különbségeket például a csalók faji lefedettségében a rajongókkal szemben.

További a témáról